× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Pokropek Stefan

Pokropek Stefan, urodzony 15 lutego 1906 r. w Milanówku (powiat grodziski), syn Antoniego i Antoniny, żona Eleonora, zawód: rzemieślnik, zamieszkały w okresie okupacji w Warszawie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Blisko współpracował z Żydowską Organizacją Bojową. W jego mieszkaniu przy ul. Waszyngtona 81 w Warszawie znajdował się punkt kontaktowy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Była tam też przechowywana broń. W mieszkaniu tym ukrywał się żydowski chłopiec (dane personalne nieznane). Stefan Pokropek brał również aktywny udział w dostarczaniu żywności oraz broni do getta warszawskiego. Udzielał też pomocy w ucieczce z getta osobom narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane). Zginął w swoim mieszkaniu 23 czerwca 1943 r. wraz z członkiem Żydowskiej Organizacji Bojowej (Tuwie Szejngutem) w trakcie wymiany ognia z gestapo. Uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata 12 grudnia 2000 r.


Źródło: AŻIH, Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym (1979–2004), sygn. 2542 [Kwestionariusz personalny wypełniony 8 lutego 2001 r. przez Jerzego Pokropka na potrzeby przyznania tytułu SwNŚ; Relacja Eleonory Pokropek z dnia 22 maja 1946 r.]; Yad Vashem, Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, sygn. 9148.

Bibliografia: Bartoszewski W., Lewinówna Z., Ten jest z Ojczyzny mojej: Wspomnienia z lat 1939–1945, Warszawa 2007, s. 65–66. Dunin-Wąsowicz K., Socjaliści polscy wobec walki i zagłady Żydów [w:] Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej: materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11.III.1993 r., red. K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996, s. 88; Iranek-Osmecki K., Kto ratuje jedno życie... Polacy i Żydzi 1939–1945, Warszawa 2009, s. 341. Rotem S., Memoire of a Warsaw Ghetto Fighter, the past within me, Yale 1994, s. 80–81; Saks R., Medale Yad Vashem dla szlachetnych Polaków, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 14, s. 4.

Opracowanie: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF