Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.

Teka edukacyjna „Polacy ratujacy Żydów w latach II wojny światowej” – karty

 

 

 

 
 •  
 • Największe Gminy Żydowskie w Polsce, 1939.
 •  
 • Kilka przykładowych miejsc ukrywania Żydów przez Polaków.
 •  
 • Już od Września 1939 Niemcy nie pozwalali, by Żydzi ukrywali swe mienie u Polaków.
 •  
 • Niemiecki plakat propagandowy zohydzający Żydów w oczach Polaków.
 •  
 • Niemcy zmusili Żydów do noszenia opasek z Gwiazdą Dawida, XI.1939.

 •  
 • Niemcy ogłosili karę śmierci dla Żydów wychodzących z getta i Polaków im pomagających, Warszawa, X.1941.
 •  
 • Niemcy przypominali o karze śmierci dla Żydów i represjach dla Polaków, Piotrków, X.1942.
 •  
 • Niemcy wmawiali, że Żydzi roznoszą tyfus i dlatego nie wolno im pomagać, Grójec, X 1941.
 •  
 • Niemcy obiecywali nagrody za donoszenie na Żydów i Polaków, którzy im pomagali, Grójec, XII 1941.
 •  
 • Niemcy powtarzali ogłoszenia o konieczności wskazywania i zatrzymywania Żydów, Białystok, VIII 1943.

 •  
 • Zdjęcie z likwidacji getta w Krakowie oraz ogłoszenie o karze śmierci za pomoc Żydom.
 •  
 • Polska prasa emigracyjna pisała o sytuacji Żydów.
 •  
 • Niemcy przypominali Żydom i Polakom o karze śmierci, Warszawa, IX 1942.

 •  
 • Niemcy przypominali Żydom i Polakom o karze śmierci, Przemyśl, IX 1942.
 •  
 • Niemcy rozstrzeliwali Polaków za pomaganie Żydom, Warszawa, XII 1943.

 •  
 • Niemcy rozstrzeliwali Polaków za pomaganie Żydom, Kraków, II 1944.

 •  
 • Zdjęcie egzekucji Michała Kruka wraz z osobą, której pomagał, Przemyśl, IX 1943.

 •  
 • Powyżej przykładowa kryjówka Żydów. Poniżej ściana przy, której zabito męża osoby wskazującej, Stanisława Oparowskiego, za pomaganie Żydom.

 •  
 • Tablica w miejscu, gdzie wraz z ok.40 osobami ukrywał się Emanuel Ringelblum.
 •  
 • „Protest”- ulotka Frontu Odrodzenia Polski przeciw mordowaniu Żydów, Warszawa VIII 1942.

 •  
 • Informacje o powstaniu „Żegoty”- organizacji ratującej Żydów, I 1943.

  Twarze „Żegoty”.

 •  
 • Twarze „Żegoty”.

 •  
 • Przykładowe miejsca ukrywania Żydów w Warszawie.

 •  
 • Przykładowe wykazy podopiecznych krakowskiego oddziału „Żegoty”

 •  
 • Odezwa Podziemia Polskiego zachęcająca do pomocy Żydom, V 1943.

  .

 •  
 • Oświadczenie Delegata Rządu RP na Kraj potępiające niemieckie zbrodnie na Żydach, IV 1943.

 •  
 • Drzewko „Żegoty” w Yad VaShem w Jerozolimie.

 •  
 • Żurawia 14 w Warszawie – sekretariat „Żegoty” w czasie wojny.

 •  
 • Szmalcownicy wyłudzali pieniądze lub donosili na Żydów.

 •  
 • Donos z dnia 18.11.1940.
 •  
 • Podziemie Polskie zwalczało donosy i szantaże, groziło karami.

 •  
 • Podziemie Polskie zabijało szmalcowników, tutaj wyrok na Bogusława Pilnika.

 •  
 • Dzieci żydowskie ukrywane przez Polaków
 •  
 • Wśród dzieci polskich ukrywano dzieci żydowskie. I Komunia Św.

 •  
 • Zakony także ukrywały Żydów, Stara Wieś, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.
 •  
 • Zakład Sierot w Przeworsku także przyjmował dzieci żydowskie.

 •  
 • Powyżej- siostry urszulanki w Krakowie, które uratowały 15 dzieci. Poniżej, dziewczynka żydowska z siostrą Barbarą Kraciak z Godowej koło Strzyżowa.

 •  
 • Klasztor sióstr niepokalanek w Jarosławiu ukrywał rodzinę żydowską
 •  
 • Ks. Marceli Godlewski w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie pomagał wielu osobom.

 •  
 • Podziemia kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie.

 •  
 • Ks. Jan Zarzycki w Rymanowie, kapelan AK, ratował dzieci żydowskie.

 •  
 • Ks. Adam Abramowicz z Białegostoku wraz uratowanymi dziećmi żydowskimi.

 •  
 • Strych domu w Markowej, gdzie ukrywali się Żydzi.

 •  
 • Wiktoria i Józef Ulmowie oraz ich dzieci, zamordowani za pomoc Żydom.

 •  
 • Rodzina Cwynarów (po lewej) uratowała Abrahama Segala (po prawej).

 •  
 • Rodzina Kalwińskich na obrzeżach Lwowa ukrywała 24 osoby (powyżej). Rodzina Konkolów uratowała małą Reginę (poniżej).

 •  
 • Osoby uratowane z białostockiego getta (po lewej). Helena Kwarciak-Włóczkowska z podopieczną w Krakowie (po prawej, na zdjęciu pierwsza z lewej).

 •  
 • Pałacyk w Pawłowicach, gdzie Ludwik Hieronim Morstin ukrywał m.in. Arnolda Szyfmana.

 •  
 • Maria i Stefan Przewalscy (na górze) i uratowana Janinę Schrager (Nina Verdi).

 •  
 • Stanisław i Teresa Pieniążek z makówki (po lewej) oraz uratowany Emil Szrek (zdjęcie po prawej, stoi pierwszy z prawej).

 •  
 • Fałszywa kenkarta Vladki Meed  wystawiona na nazwisko Stanisławy Wachalskiej.

 •  
 • Fałszywy wyciąg metrykalny z Urzędu Parafialnego.

 •  
 • Fałszywa karta meldunkowa Franciszki Wieczorkowskiej (Fanny Tennenbaum).

 •  
 • Fałszywa metryka urodzenia i chrztu Franciszki Wieczorkowskiej (Fanny Tennenbaum).

 •  
 • Skrytka Leona Joelsa przy ul. Kopernika 4 w Warszawie.

 •  
 • Mechanizm zegara na wieży Ratusza w Nowym Sączu, gdzie ukrywała się Berta Kormun.

 •  
 • „Biuletyn Informacyjny” opisywał tragedię Żydów i wzywał do pomagania, 23.IV.1943.

 •  
 • Wspólna Deklaracja Sprzymierzonych – dzięki zabiegom emisariusza Jana Karskiego.

 •  
 • Henryk Sławik, który uratował na Węgrzech ok. 5 tys. Żydów, został przez Niemców zamordowany.

 •  
 • Dzieci żydowskie na Węgrzech umieszczano wśród dzieci polskich.

 •  
 • „Żegota” i struktury Polskiego Państwa Podziemnego.

 •  
 • Granice dzisiejszej Polski i z roku 1939.

 •  
 

 
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót