×
×

Lista Polaków poddanych represjom za pomoc ludności żydowskiej

Lista Polaków uhonorowanych tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, poddanych represjom za pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej

Na szczególną uwagę zasługują ci spośród odznaczonych tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, którzy byli represjonowani przez okupanta za swą szlachetną postawę. Stanowią oni zaledwie niewielką część w liczącej około tysiąca osób grupie wszystkich represjonowanych za pomoc ludności żydowskiej. Tutaj prezentujemy więc tylko tych, których czyny zostały zauważone i docenione przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.
 

Pliki do pobrania