Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.

O nas

Niniejsza strona internetowa stawia sobie za cel upamiętnienie tych wszystkich obywateli II RP, którzy w czasie II wojny światowej byli represjonowani przez okupanta niemieckiego za pomoc eksterminowanej ludności żydowskiej.

Nie zapomina także o innych pomagających – przede wszystkim tych uhonorowanych za swe zasługi. W miarę możliwości mówić będzie także o najcichszych spośród bohaterów, których imiona pozostają wciąż mało znane lub nie są znane opinii publicznej.

Jest ona częścią realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury projektu „Życie za Życie”, który ma upowszechnić wiedzę o Polakach narażających życie własne i swoich bliskich dla pomagania Żydom.

W ramach projektu wydawane są pakiety edukacyjne dla nauczycieli, powstają plakaty, filmy dokumentalne oraz spoty telewizyjne. Ukazują się publikacje poświęcone tej tematyce. W ramach IPN zainicjowano serię „Kto ratuje jedno życie” – przykładem są książki Sprawiedliwi i ich świat oraz The Risk of Survival, pokazujące historię zamordowanej przez Niemców rodziny Ulmów z Markowej. Pracownicy IPN oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych realizują kwerendy do projektu „Index. Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych przez Hitlerowców za pomoc Żydom”.

Jeśli znają Państwo przypadki osób pomagających Żydom w czasie II wojny światowej, szczególnie tych, które były za swoją działalność poddane represjom, prosimy o pomoc w upowszechnieniu tej wiedzy, poprzez zgłoszenie do organizatorów projektu. Nie pozwólmy, by zaginęły imiona tych, którzy z odwagą i poświęceniem ratowali innych.

Równie wdzięczni będziemy za wszelkie informacje pozwalające skorygować, uściślić, sprostować lub uzupełnić informacje zawarte na tej stronie. Zaniedbania w badaniu tematu pomocy Żydom, jakie powstały przez dziesięciolecia rządów komunistycznych, można dziś już tylko częściowo nadrobić. Ufamy, że z Państwa pomocą uda nam się to zrobić jak najlepiej.
 

Tagi:
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót