×
×

Galeria

Źródła - Materiały ikonograficzne

 • 1
  6 Września 1939 roku Szef Zarzadu Cywilnego Wehrmachtu zakazuje wszelkiego obrotu "majatkiem znajdujacym się w posiadaniu Żydów"
 •  
 • 2
  Żydom nakazano noszenie specjalnych opasek, na których widniała tzw. Gwiazda Dawida
 •  
 • 3
  Kara śmierci dla Żydów getta opuszczających oraz dla Polaków, którzy udzielają im jakiejkolwiek Pomocy
 •  
 • 4
  Polaków Niemcy straszyli tyfusem roznoszonym jakoby przez Żydów
 •  
 • 5
  Niemcy obiecywali nagrody za powiadamianie o miejscu przebywania Żydów lub podanie do wiadomości władz, kto z Polaków Żydom pomaga
 •  
 • 6
  Niemcy Żydów na różne sposoby zohydzali i nawoływali do nienawiści wobec nich
 •  
 • 7
  Niemcy musieli przypominać o grożącej karze śmierci
 •  
 • 8
  Dla zastraszania i wzmocnienia terroru urządzano publiczne egzekucje
 •  
 • 9
  Prasa polska informuje o powstaniu "Żegoty"
 •  
 • 10
  Depesza "Żegoty" z dnia 8 stycznia 1943 roku
 •  
 • 11
  Odezwy by pomagać Żydom publikował także sam Delegat Rządu
 •  
 • 12
  Ostrzegano, iż działalność zdrajców i szmalcowników będzie karana w przyszłości
 •  
 • 13
  W miarę możności karano takich zdrajców od razu
 •  
 • Egzekucja Michała Kruka
  Egzekucja Michała Kruka
 •  
 • 15
  Ogłoszenie, także po białorusku, nakazujące oddawać Żydów w ręce policji
 •  
 • 16
  Fragment sprawozdania policyjnego na temat szmuglu do getta łódzkiego
 •  
 • 17
  Fragment dokumentacji niemieckiej na temat szmuglu polsko-żydowskiego
 •