× Zamknij
× zamknij menu

Teka edukacyjna „Zagłada Żydów Polskich w czasie II wojny światowej” – karty

 
 • Świadectwo urodzenia Jakuba Szlomo Bytmana, okres międzywojenny (na górze) oraz strona tytułowa dziennika z Lublina „Lubliner Tugblat”.
 •  
 • Żydzi w Polsce w okresie międzywojennym

 •  
 • Bojkot sklepów żydowskich w Niemczech (na górze) oraz Żydzi wiedeńscy zmuszeni do czyszczenia ulic.

 •  
 • Noc kryształowa, rozbite witryny sklepów (Niemcy) oraz strona tytułowa antysemickiego pisma niemieckiego „Der Stürmer”.

 •  
 • Dowód osobisty wydawany Żydom przez Niemców po zajęciu Polski.

 •  
 • Kartka żywnościowa z getta warszawskiego (powyżej) oraz karta na chleb Gminy Żydowskiej w Piotrkowie.
 •  
 • Ogłoszenie o getcie w Piotrkowie Trybunalskim, pierwszym w Polsce (28.XI.1939).
 •  
 • Ogłoszenie o konieczności noszenia opasek z Gwiazdą Dawida, Piotrków, XII 1939.

 •  
 • Wezwanie Żydów z getta w Piotrkowie Trybunalskim do pracy przymusowej.

 •  
 • Formularze nakazu pracy (z lewej) i płacy (z  prawej).
 •  
 • Niemcy znęcają się nad Żydami obok synagogi w Cieszanowie. i w Szczebrzeszynie

 •  
 • Niemcy znęcają się obcinając brodę religijnemu Żydowi.

 •  
 • Praca przymusowa Żydów w Krakowie.
 •  
 • Praca przymusowa Żydów w Warszawie (powyżej) oraz w Lublinie (poniżej).

 •  
 • Brama do getta w Krakowie, poniżej kuchnia Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

 •  
 • Żydowska Służba Porządkowa w getcie warszawskim oraz Judenrat w getcie w Piaskach (poniżej).
 •  
 • Dzieci z Domu Sierot Janusza Korczaka w Warszawie. Poniżej ojciec z dzieckiem w getcie warszawskim.

 •  
 • Występ Marysi Ajzensztadt, getto warszawskie. Poniżej kolejka po wodę w getcie lubelskim.

 •  
 • Pogrom Żydów we Lwowie, 30.VI.1941. Poniżej masowe mordy dokonywane przez niemieckie Einsatzgruppen.

 •  
 • Kobiety żydowskie przed i po egzekucji.

 •  
 • Członek Einsatzgruppe „w akcji”. Po prawej policjant litewski podczas egzekucji w Ponarach na Litwie.
 •  
 • Fragment raportu Karla Jägera, dowódcy Einsatzkommando 3, które od 4.VII do 1.XII 1941 wymordowało co najmniej 134 346 osób.

 •  
 • Fragment raportów: 1)Friedricha Katzmana o wymordowaniu co najmniej 434 329 Żydów (po lewej), 2)Richarda Koherera (po prawej na górze) oraz radiogram Hermana Höflego.

 •  
 • Formularz przewozowy Żydów z likwidowanego obozu śmierci w Treblince do obozu śmierci w Sobiborze.

 •  
 • Kolejarze niemieccy przed stacją w Sobiborze. Poniżej makieta obozu w Sobiborze.

 •  
 • Plan obozu w Sobiborze wedle ocalałego więźnia Tomasza Blatta.

 •  
 • W trakcie i po akcji deportacyjnej Żydów z Łosicach.

 •  
 • Pismo niemieckiego starosty w sprawie deportacji Żydów. Poniżej deportacja z Biłgoraja.

 •  
 • Deportacja Żydów z Międzyrzeca Podlaskiego.

 •  
 • Żydzi czekający na wagony w Otwocku. Poniżej załadunek do wagonów w Pilawie.

 •  
 • Deportacja z Siedlec. Załadunek do wagonów.

 •  
 • Polakom nie wolno było przyglądać się deportacjom Żydów, stąd zdjęcie z ukrycia. (Siedlce).

 •  
 • Żydzi byli zabijani podczas deportacji (Siedlce).

 •  
 • Zbieranie ciał pomordowanych podczas deportacji (Siedlce).

 •  
 • Obwieszczenie o wysiedleniu wedle rozkazu Niemców. Warszawa 1942.

 •  
 • Żydzi na Umschlagplatzu. Poniżej załadunek do wagonów. Warszawa 1942.

 •  
 • Kości i rzeczy osobiste ofiar obozu zagłady w Bełżcu. Poniżej niemiecka załoga obozu.

 •  
 • Plan budynku z komorami gazowymi w Bełżcu. Po prawej wartownicy ukraińscy z Bełżca.

 •  
 • Masowe groby w obozie zagłady Treblince. Poniżej Franz Stangl i Kurt Franz (komendant i z-cą) przed barakiem w Treblince.

 •  
 • Droga obozowa i budynek zbrojowni w obozie zagłady w Treblince.

 •  
 • Deportacja Żydów z Łodzi.

 •  
 • Niemcy liczą zrabowane złoto żydowskie. Poniżej karta z albumu na cześć „zwycięstwa policji niemieckiej nad Żydami”.

 •  
 • Deportacja Żydów z Bełchatowa.
  Posterunek policji żydowskiej w Sosnowcu.
 •  
 • Niemcy po likwidacji Żydów we Włocławku. Poniżej palenie budynków tamtejszego getta.

 •  
 • Przeładunek Żydów do obozu zagłady w Chełmnie.

 •  
 • W drodze do obozu zagłady w Chełmnie.

 •  
 • Żydzi węgierscy w Auschwitz. Poniżej w drodze do komór gazowych.

 •  
 • Palenie zwłok w Auschwitz.

 •  
 • Cmentarz w Międzyrzecu Podlaskim po rozstrzelaniu Żydów.

  Cmentarz żydowski w Biłgoraju po rozstrzelaniu Żydów.

 •  
 • Miejsce straceń w Głogowie koło Rzeszowa.

 •  
 • Willa w Berlinie, ul. Wannsee 56/58, miejsce narady nad wymordowaniem Żydów (20.I.1942). Poniżej Jürgen Strop z żołnierzami tłumienia powstania w getcie warszawskim.

 •  
 • Batalion łotewski na terenie getta w warszawie. Poniżej Mosze Bihar z Płocka zeznający w procesie Adolfa Eichmana w Jerozolimie.

 •  
 • Podanie o wypożyczenie z magazynu SS rzeczy po Żydach. Poniżej magazyn niemiecki z mieniem żydowskim.

 •  
 • Zrabowane zegarki żydowskie. Po prawej fragment raportu Odilo Globocnika o „ekonomicznym” bilansie Akcji Reinhardt.

 •  
 • Rysunek z obozu pracy. Po prawej obóz pracy przymusowej dla Żydów w Ossowie.

 •  
 • Obóz pracy przymusowej w Płaszowie. Po prawej obóz na Majdanku.

 •  
 • Gazeta konspiracyjne wydawane w getcie warszawskim, po prawej „Jungt Sztyme”, po lewej „Neged ha-Zerem”.

 •  
 • Szmugiel w getcie warszawskim. Po prawej publikacja pisma Neged ha – Zerem obrazująca śmiertelność w getcie.

 •  
 • Sceny z powstania w getcie w Warszawie.
 •  
 • Powstanie w getcie warszawskim.

 •  
 • Partyzanci żydowscy.

 •  
 • Raport o buncie w obozie zagłady w Treblince. Poniżej fałszywa kenkarta Jankiela Wiernika, uciekiniera z Treblinki, autora „Rok w Treblince”.

 •  
 • „Protest” – Frontu Odrodzenia Polski przeciw mordom na Żydach. Warszawa VIII 1942.

 •  
 • Abraham Grinbaum w ukryciu, pod opieką polskiej rodziny Grabarków (Gąbin). Po prawej ostrzeżenia podziemia polskiego przeciw szmalcowników wydającym Żydów.

 •  
 • Mapa podzielonej II RP z liczbami Żydów w poszczególnych częściach Kraju.

 •  
 • Getto w Izbicy, ul Cicha.

 •  
 • Członkowie Judenratu w Izbicy. Poniżej getto.

 •  
 • Tablica przed rozbieralnią z obozu zagłady w Bełżcu, użyteczna w procesie okłamywania przyjeżdżających jakoby udawali się do łaźni, a nie komór gazowych.

 •  

Załączniki

Tagi: Publikacje, Represje, Zagłada Żydów
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót