× Zamknij
× zamknij menu

Dokumenty

Prasa polska informuje o powstaniu "Żegoty"
Depesza "Żegoty" z dnia 8 stycznia 1943 roku
Odezwy by pomagać Żydom publikował także sam Delegat Rządu
W miarę możności karano takich zdrajców od razu
Ostrzegano, iż działalność zdrajców i szmalcowników będzie karana w przyszłości
Fragment sprawozdania policyjnego na temat szmuglu do getta łódzkiego
Fragment dokumentacji niemieckiej na temat szmuglu polsko-żydowskiego
6 Września 1939 roku Szef Zarzadu Cywilnego Wehrmachtu zakazuje wszelkiego obrotu "majatkiem znajdujacym się w posiadaniu Żydów"
Ogłoszenie, także po białorusku, nakazujące oddawać Żydów w ręce policji
Żydom nakazano noszenie specjalnych opasek, na których widniała tzw. Gwiazda Dawida
Kara śmierci dla Żydów getta opuszczających oraz dla Polaków, którzy udzielają im jakiejkolwiek Pomocy
Niemcy Żydów na różne sposoby zohydzali i nawoływali do nienawiści wobec nich
Egzekucja Michała Kruka
Niemcy obiecywali nagrody za powiadamianie o miejscu przebywania Żydów lub podanie do wiadomości władz, kto z Polaków Żydom pomaga
Dla zastraszania i wzmocnienia terroru urządzano publiczne egzekucje
Dla zastraszania i wzmocnienia terroru urządzano publiczne egzekucje
Polaków Niemcy straszyli tyfusem roznoszonym jakoby przez Żydów